Kalender

Zeildagen SailON 2017

  1. zondag 26 maart
  2. zondag 7 mei
  3. zondag 21 mei
  4. zondag 17 september
  5. zondag 1 oktober

Beste Sailon’ers,
Met spijt in het hart delen wij mee dat de trainingen dit jaar even on hold worden gezet. De gemiddelde opkomst de voorbije trainingen en wedstrijden was te laag om efficiënt te kunnen functioneren. Dit in combinatie met een drukke professionele carrière, vaderschappen en eigen zeilactiviteiten van de organisatoren maken het organiseren van de trainingen niet prioritair. SailON blijft zich evenwel inzetten voor de samenwerking tussen clubs en het stimuleren van zeilactiviteiten op het Galgenweel. Als we de zeilplas veilig willen stellen in de toekomst dan zal samenwerking en volk op het water essentiëel zijn om een sterke onderhandelingspositie te garanderen bij het verlopen van de concessie. Die stimulans zal echter niet alleen moeten komen van een initiatief zoals SailON maar vooral van ondersteuning door het hiervoor verantwoordelijke orgaan VEZEGA.


SailON heeft de voorbije jaren veel volk naar het water gebracht met trainingen van gemiddeld 26 boten in de eerste jaren, de befaamde end-of-season feestjes op de VVW, KLYC, SRNA, het midsummer event met papa/mama optimistenrace, SailON Maydays events ism SRNA, trainingen grevelingenmeer ism enkele actieve zeilers, enzo…. Zeilers van verschillende clubs hebben elkaar mee door onze initiatieven leren kennen en voelen nu geen schroom meer om bij de verschillende clubs een gezellige pint te gaan pakken. Dit vinden wij al een goede stap in de richting en we hopen dat gelijkaardige cluboverschrijdende initiatieven op poten worden gezet of zeilers de SailOn activiteiten overnemen. In elk geval gaan we zoveel mogelijk reclame maken voor zeilactiviteiten en kunnen zeilers die een toerke gaan doen hier een warme oproep doen voor geïnteresseerden. In elk geval zijn wij zeer dankbaar voor de grote groep die ons wel gesteund hebben de voorbije jaren en zeggen wij niet vaarwel, wel tot ziens op het water.

SailON